Algemeen
T'ai Chi Tips
Ademhaling
Plooibarheid
Ying & Yang
Ontdekkingsreis in de
kunst van T'ai ChiAlgemeen

Wat is T'ai Chi?
In China zijn T'ai Chi en Qigong de twee belangrijkste tradities die zich bezig houden met deze bewegingsleer bestaande uit lichaams-, bewustzijns- en ademoefeningen. In de loop der eeuwen zijn er vele duizenden oefeningen overgeleverd die ontstaan zijn in de voortdurende strijd tegen bijv. ziekten, ongemakken en harmonieuzer leven. De oefeningen zijn opgebouwd uit een aantal harmoniserende bewegingen die tezamen een vloeiend geheel vormen en de elementen aarde, water, vuur, hout, metaal of een thema als onderwerp hebben. De Chinezen zeggen vaak dat T'ai Chi de mens de souplesse van een kind, de gezondheid van een houthakker en de gemoedsrust van een wijsgeer schenkt. Deze lessen hebben niet tot doel om ťťn van de bekende, vaste systemen aan te leren, maar beogen vooral het leren ontwikkelen van de vrije vorm. Door zijn rustige, vloeiende bewegingen, waarbij het streven naar volledige beheersing van de beweging voorop staat en niet de spierkracht, maken T'ai Chi en Qi Gong geschikt voor jong en oud.Verklaring tekens :
T'ai (1) bestaat uit 4 delen. Nummer 2 betekent "een". Nummer 3 betekent "mens" en nummer 4, de stip, is "middelpunt" T'ai betekent dus: "DE GECENTREERDE MENS". Chi of Tsji (5). Nummer 6 staat voor "hout", een boom met stronk en takken. De bovenste en onderste lijn (7 en 8) betekent "hemel" en "aarde". Nummer 9 = "de mens" die tussen hemel en aarde staat. Aan de ene kant van de mens staat (10) "mond" en aan de andere kant (11) de "hand". Het karakter Chi betekent uitersten, de polen, of de eeuwige strijd van de mens tussen het grote universum van hemel en aarde en zijn innerlijke essentie van het onbewerkte blok. Zijn ware zelf of zijn fundamentele aard. Wanneer we T'ai en Chi bij elkaar doen, bereiken we een volmaakt evenwicht. T'ai Chi, zijn oefeningen die zacht, kalm, leuk, sierlijk, licht en drijvend zijn. Het verbetert de ademhaling, conditie en werkt preventief.

T'ai Chi, de Chinese gezondheids- en bewegingsleer mag zich de laatste jaren verheugen in een steeds stijgende populariteit. Doorgaans wordt hierbij een bestaande vorm of stijl aangehouden, op zich prima, maar, het kan anders. De Oostelijke groep van T'ai Chi leraren werkt al jaren op een manier die T'ai Chi en aanverwante Chinese disciplines toegankelijk maakt voor elke denkbare doelgroep, van kinderen tot en met ouderen. Dit gebeurt met inachtneming van alle basisprincipes, luchthartig maar alles behalve lichtzinnig. De werkwijze van de groep is breed georiŽnteerd, dus veelomvattend. Door de eenvoudige speelse maar zeer praktische benadering laat T'ai Chi zich snel aanleren en laat het zich simpel integreren in het dagelijks leven. Zo kan men al binnen een minuut spanning ontladen en energie opdoen. Binnen een minuut kan men de energie tintelend door de handen voelen stromen. De oefeningen hebben een positief, balansherstellend (Yin/Yang) effect bij bijvoorbeeld slapeloosheid, stress, hyperventilatie en andere zogenaamde "welvaartsziekten", lichamelijk zowel als geestelijk. Bovendien zijn ze licht en gewrichten sparend. Op soepele wijze leert men zijn eigen "huis" (= lichaam) weer kennen. In onze maatschappij pakken we onze "zolderkamer" (=hoofd) vaak zo vol dat we de rest van ons "huis" negeren. Alles speelt zich in dit "centrum" af. Anders gezegd hebben we soms zo'n zware last op en bovende schouders, dat we het gevoel hebben geen vaste grond meer onder de voeten te hebben. Bij T'ai Chi leert men ontspannendbewegen en bewegend ontspannen, dus niet statisch. Deze ontspanning zet zich voort in de ademhaling en beÔnvloedt zo positief ons gevoel van welzijn. Ook als men andere ontspanningsmethoden en/of sporten beoefent kan men het beoefenen van T'ai Chi en Chinese oefeningen als aanvullend en als een heilzaam iets toevoegen.Ook al voelt men zich prima, T'ai Chi kan een mentale rust en welbevinden bewerkstelligen die men nog niet eerder waarnam. Men gaat op ontdekkingsreis. Men ontdekt dat de Chinezen een ware schatkamer met ons kunnen delen.

Top


T'ai Chi Tips
Probeer een kurk op het water onder te dompelen.
Hij komt steeds weer boven. Wees die kurk.
Wees zo licht als een kurk op het water en golf mee.
Koester de aarde. Je hebt er maar ťťn.
Levenskunst en begrip. Een kracht die doet bloeien.
Een bloem is boeiend. De kracht die doet bloeien is nog boeiender.
De maan is ver weg. De maan die in de vijver schijnt is dichtbij. Wat is ver?
De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar houdt de pijlen bij de hand.
Alleen volheid is niets. Alleen leegte is niets.
Vul leegte met volheid. Vul volheid met leegte.
Werk aan haat en er komt haat.
Produceer wapens en er komt oorlog.
Kweek liefde en de liefde groeit.
Kweek alleen liefde.
T'ai Chi is als het voortkabbelen van een rivier.
Laat je meevoeren en proef de kracht van het water.
T'ai Chi is flexibel en zo vloeibaar als water.
In T'ai Chi bewegen de handen zich als vissen in het water.
Ruik de levenslucht. Omhels een boom. Jouw levensboom.
Scheidt nooit Yin en Yang. Alleen Yin is niets. Alleen Yang is niets.
Om nieuwe ideeŽn op te doen moet je je hoofd weer leegmaken.
Een te vol hoofd stroomt over en er kan niets meer bij.
Stel je open. Begin steeds weer als leerling.
De beste meester blijft altijd leerling.
T'ai Chi kent vele stijlen en variaties. Eťn stijl is dus nog
maar een fractie van het totale T'ai Chi.
Beperk je niet.
Laat T'ai Chi leven en voeg er van jezelf iets aan toe.
Imiteer nooit je leraar.
Laat je inspireren door jouw leraar, maar inspireer vooral jezelf.
Dan pas blijft T'ai Chi een steeds scheppend proces.

Top


Ademhaling
Weliswaar worden er bij Qigong veel verschillende ademhalingsmethoden toegepast, maar al die technieken zijn gebaseerd op een natuurlijke ademhaling. Als u weinig oefenervaring hebt, kunt u het beste uw ademhaling "vergeten", m.a.w. u kunt het beste geen speciale aandacht aan uw ademhaling besteden. Oefent u lichaamshouding en beweging met als leidraad de voorstelling volgens de oefenprincipes van ontspanning, geestelijke rust en natuurlijkheid, en volgens het principe van vastheid en stabiliteit beneden, dan ontwikkelt zich volkomen automatisch een natuurlijke, diepe buikademhaling. Op een natuurlijke wijze ontstaat er een harmonisch samenspel tussen houding, beweging, ademhaling en geestelijke activiteit. U moet uw ademhaling beslist niet in een bepaalde richting dwingen, omdat deze dan al gauw stokkend zou worden. Pas wanneer zich op een natuurlijke wijze een natuurlijke, d.w.z. een langzame, diepe, fijne en gelijkmatige ademhaling heeft ontwikkeld, kunt u speciale ademhalings-methoden in overeenstemming met houding, beweging en voorstellingsvermogen toepassen. (Uit: Qigong-Yangsheng werkboek. Jiao Giorui. Uitgeverij Altamira, Heemstede.)

Top


Plooibaarheid
Een man die leeft is meegaand en ontvankelijk.
Stervend is hij stijf en onbuigzaam.
Alle Dingen, het gras en de bomen:
Levend zijn zij meegevend en teer;
Stervend zijn zij droog en verdord.

Daarom zijn zij die sterk en onbuigzaam zijn
In harmonie met sterven.
Zijn zij die meegaand en ontvankelijk zijn
In harmonie met leven.

Een onbuigzame strategie zal derhalve niet overwinnen;
Een onbuigzame boom zal worden aangevallen.
De positie van de zeer onbuigzamen zal neerwaarts gaan;
De positie van de meegaanden en ontvankelijken zal opwaarts gaan.

Top


Ying & Yang
Yin en Yang drukken tegengestelden en aanvullende facetten uit.
Yin is niet-statisch. Yang is niet-statisch.
Yin kan niet alleen bestaan. Yang kan niet alleen bestaan.
Yin en Yang zijn van elkaar afhankelijk.
In Yin zit een kiem van Yang. In Yang zit een kiem van Yin.

YIN: ... YANG:
Vrouwelijk ... Mannelijk
Zacht ... Hard
Donker ... Licht
Nacht ... Dag
Rust ... Actie
Zwak ... Sterk
Maan ... Zon
Introvert ... Extravert
Aarde ... Hemel
Moeder ... Vader
Gesloten ... Open
Terugtrekken ... Naar voren gaan
Inkrimpen ... Uitzetten
Koud ... Warm
Winter ... Zomer
Rechts ... Links

Yin en Yang zijn in dualiteit. Ze zijn elkaars tegenpolen maar vullen elkaar ook aan. Ze zijn niet elkaars vijand, zij vormen eerder een harmonieus paar die elkaar ondersteunen.In alles zit zowel Yin als Yang: alleen en teveel van het ťťn kan de harmonie verstoren, zo ontstaat bijvoorbeeld ziekte.Is er teveel Yang dan moet men Yang ontladen en Yin toevoegen. Is er teveel Yin dan moet men Yin ontladen en moet er Yang toegevoegd worden.
Een etmaal is verdeeld in Yin en Yang gedeelten. Ook het lichaam is verdeeld in diverse Yin en Yang gedeelten. De voorkant is Yin, de achterkant is Yang. De bovenkant (romp) is Yang, de onderkant (het onderste deel) is Yin. De buitenkant van het lichaam is Yang, de binnenkant is Yin. De linkerhand is Yin, de rechterhand is Yang. Naar boven gericht is Yang, naar beneden gericht is Yin.
Yin is de combinatie van krachten die vanaf de aarde op de kosmos inwerkt. Yang is de combinatie van krachten die vanuit de kosmos op de aarde inwerken. De eenheid van Yin en Yang bestaat uit het in elkaar grijpen van aardse en hemelse krachten (energievelden).

Arm(-en) voorwaarts = Yang ... arm(-en) terug = Yin
Armen omhoog = Yang ... naar beneden = Yin
Rechtsom = Yang ... linksom = Yin
Stap voorwaarts = Yang ... terug = Yin
Omhoog gaan = Yang ... buigen = Yin
Uitstrekken = Yang ... inkrimpen = Yin
Handpalm naar boven = Yang ... handpalm naar beneden = Yin
Handpalm naar rechts gericht = Yang ... handpalm naar links gericht = Yin

In T'ai Chi vloeit alles in elkaar over, wat naar voren gaat komt ook terug. Wat naar boven gaat komt ook weer naar beneden. Wat naar links gaat, gaat ook naar rechts en omgekeerd.

In de T'ai Chi vorm is er steeds sprake van Yin en Yang. Laat men de vorm los en ook een vaste volgorde dan is er tijdens de uitvoering nog steeds sprake van genoemde wisselwerking van Yin en Yang. Bij spelen met de bal loopt Yin en Yang er als een rode draad door heen. Bij improvisatie blijft het T'ai Chi-principe (en het Yin en Yang-principe) overeind. Dan is er ook sprake van een steeds scheppend proces.

De organen:
Energiebanen van de organen zijn steeds met zijn tweeŽn om elkaar aan te vullen.
Water = nieren / blaas
Hout = lever / galblaas
Vuur = hart / dunne darm
Aarde = maag / milt
Metaal = longen / dikke darm

Yin ...Yang:
Lever ...Galblaas
Hart ...Dunne darm
Milt/alvleesklier ...Maag
Longen ...Dikke darm
Nieren ...Blaas

De wisselwerking komt tot uiting in de 5 elementen.

Top


Ontdekkingsreis in de kunst van T'ai
Yin en Yang, 5 elementen, vitale energie, neijia (= de innerlijke weg). De energieleer van de Chinezen is gebaseerd op yin en yang en de vijf elementen. Zo zijn we in de opleiding bezig met het opwekken van "Chi", maar ook met de Tao-filosofie. We werken met meridiaanoefeningen en de vijf elementen oefeningen en vormen. En we werken met de zachte kracht en het innerlijke.
Naast de vijf elementen, de Chi Kung en T'ai Chi - Chi Kung werken we ook specifiek met de nierenenergie de dikke darm energie. De nierenenergie is een oerenergie en valt onder het element water (nieren-blaas). Het geeft een optimale functie aan de energie van de nieren en blaas en voorkomt stress, onzekerheid en angstgevoelens en verlicht astma. Een verzwakte nierenergie geeft een teveel aan vuurenergie (hart-dunne darm). De volgende fase is dan dat de longenergie wordt verteerd. Angst, onzekerheid, stress, fobie, depressiviteit, kun je met het versterken van de nierenergie te lijf gaan. De dikke darm en longen vormen het element metaal. De dikke darm helpt de functie van de longen, zorgt voor afscheiding en uitscheiding en elimineert de stagnatie van Chi. Dat geeft de belangrijkheid al aan. Is de energie van de dikke darm verstoord, dan houdt men teveel vast; het psychische niet los kunnen laten. De dikke darm speelt ook een rol bij een tennisarm, schouderpijn en zelfs aangezichtspijn.
Bij andere problemen als woede en agressie is het onverstandig er woede en agressie aan toe te voegen. Woede en agressie zijn verbonden aan leverenergie. De nierenergie geeft hier weer uitkomst. Verder de rustgevende oefeningen en oefeningen voor beheersing uit Chi Kung, T'ai Chi-Chi Kung en Tao Yin. Deze oefeningen zorgen tevens voor ontladingen en het terugdringen van harmonie in de leverenergie.
Als je woede toevoegt om zogenaamd te ontladen (gooi het er maar uit, sla maar en wees maar kwaad) dan schaadt dat de leverenergie. Het schijnt op te luchten, maar als het vaker wordt gedaan dan wordt de leverenergie aangetast. Je blijft het als een techniek zien om op te luchten en je blijft met woede, kwaadheid en agressie bezig. In de Chinese energieleer ga je woede en agressie veel vriendelijker te lijf. Geheel in balans met de energieŽn van de vijf elementen.

Enkele Chinese energietechnieken:
1. Oefeningen voor rust en beheersing.
2. Oefeningen voor nierenergie.
3. Chi-ontladingen en oppep-oefeningen.
4. Chi-oefeningen voor vreugde, hartm(liefde-creativiteit).
5. Creatieve T'ai Chi expressie oefeningen.
6. Oefeningen voor loslaten, zelfontplooiing en vergroten v. h. zelfvertrouwen.

Stel tegenover woede en agressie energieŽn als water, blijheid, creativiteit. Dat neemt remmingen weg in alle beheersing. Kijk naar kinderen. Kinderen barsten van energie. Als die energie wordt afgeremd moet het kind toch zijn energie kwijt. Dat komt dan tot uitbarsting in onbeheerstheid, boosheid, vandalisme. Geef dit kind meer ruimte in spel, fantasie en creativiteit en het kan de negatieve energie hierin kwijt. Negatieve energie wordt dan omgezet in positieve. Of het afleiden of geleiden van negatieve energie naar positieve energie.
Daarnaast kan men werken met de kringloopmeridiaan, het beter aarden en gewoon lekker bezig zijn. En natuurlijk nier en dikke darm energie oefeningen (het psychisch loslaten als opluchting) en vijf elementen T'ai Chi. T'ai Chi, Tao Yin, Chi Kung en T'ai Chi-Chi Kung geeft al deze mogelijkheden. Maak er dus veel meer studie van.


Top


Oefening: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Terug naar "Tai Chi" startpagina