Oefening 20
"Tai Chi Tao"
Uitspraken

Schoonheid en genade worden alleen herkend doordat men hun tegenpool onderscheidt,
lelijkheid en ongenade

Wie meent dat hij goedheid kent, weet eigenlijk alleen wat slechtheid is!

Het niets en de Hemel hebben dezelfde wortel.
Moeite en gemak maken deel uit van elke bezigheid.

Lang en kort berusten in jouw hand.

Boven en beneden bestaan alleen vanwege elkaar.

Wat je wilt en wat je zegt zou hetzelfde moeten zijn

Toekomst en verleden kunnen niet op zichzelf bestaan.

De wijze is nergens aan gehecht.
Daarom doet hij wat juist is zonder iets te zeggen enkel en alleen door te zijn in Tao.

Probeer een kurk op het water onder te dompelen.
Hij komt steeds weer boven. Wees die kurk.

Wees zo licht als een kurk op het water en golf mee.

Koester de aarde.
Je hebt er maar n.

Levenskunst en begrip.
Een kracht die doet bloeien.
Een bloem is boeiend.
De kracht die doet bloeien is nog boeiender.

De maan is ver weg.
De maan die in de vijver schijnt is dichtbij.
Wat is ver?

De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar houdt de pijlen bij de hand.

Alleen volheid is niets.
Alleen leegte is niets.
Vul leegte met volheid.
Vul volheid met leegte.

Werk aan haat en er komt haat.
Produceer wapens en er komt oorlog.
Kweek liefde en de liefde groeit.
Kweek alleen liefde.

T'ai Chi is als het voortkabbelen van een rivier.
Laat je meevoeren en proef de kracht van het water.

T'ai Chi is flexibel en zo vloeibaar als water.

In T'ai Chi bewegen de handen zich als vissen in het water.

Ruik de levenslucht.
Omhels een boom.
Jouw levensboom.

Scheidt nooit Yin en Yang.
Alleen Yin is niets.
Alleen Yang is niets.

Om nieuwe ideen op te doen moet je je hoofd weer leegmaken.
Een te vol hoofd stroomt over en er kan niets meer bij.

Stel je open.
Begin steeds weer als leerling.

De beste meester blijft altijd leerling.

T'ai Chi kent vele stijlen en variaties.
En stijl is dus nog maar een fractie van het totale T'ai Chi.
Beperk je niet.
Laat T'ai Chi leven en voeg er van jezelf iets aan toe.

Imiteer nooit je leraar.

Laat je inspireren door jouw leraar, maar inspireer vooral jezelf.
Dan pas blijft T'ai Chi een steeds scheppend proces.

Tao is niet gebonden.

T'ai Chi Tao is niet gebonden.

T'ai Chi Tao is niet een stijl maar herbergt alles van T'ai Chi in zich op een vrije manier.

Zoals Tao niet gebonden is, is T'ai Chi Tao niet gebonden.

Tao is niet voorspelbaar.

T'ai Chi Tao is eveneens niet voorspelbaar.

Tao is niet te benoemen.

Zoals Tao niet te benoemen is, is T'ai Chi Tao niet te benoemen.

Een T'ai Chi stijl staat vast.

Niets in de natuur is absoluut onbeweeglijk.

T'ai Chi is gebaseerd op natuurlijk principes.

Het enige constante in de natuur is de verandering.

In de natuur is alles een steeds scheppend proces.

T'ai Chi Tao is zoals de alles omvattende natuur.

De natuur laat zien dat er niets bestaat zoals absoluutheid.
T'ai Chi is gebaseerd op natuurlijke processen en kan daarom ook niet absoluut zijn.

Tao is niets maar ligt toch ten grondslag aan alles.

Terwijl Tao zelf vormloos is, is het de oorsprong van alle vormen.

Tao is de geest van de kosmische verandering, de eeuwige groei en verandering.

Het is een kwestie van oorzaak en gevolg.
Ga je uit van een keurslijf dan is het gevolg ook steeds een keurslijf.

Ga je uit van Tao dan kun je scheppen, veranderen, flexibel en creatief zijn en voeg je iets toe.

Laten we er bij stil staan dan het Griekse woord "Kosmos" "eenvoud" betekent.

Ook Tao is eenvoud.

Tao is de geest van de Kosmische veranderingen.

Alles is uit de leegte ontstaan.

Tao is als de natuur.

In de natuur en ook in Tao is er sprake van oorzaak en gevolg.

Als er n ding gebeurt, volgt er n of meerdere reacties.

Er kan al iets ontstaan door een simpel iets.

Het laten gebeuren noemen de Chinezen "Woe Wei".

Met "Woe Wei" dring je door tot de aard van de dingen en boor je je eigen gevoel weer aan.

Door "Woe Wei" en Tao leer je de aard van de dingen weer kennen.

De geest van Woe stroomt als water, weerspiegelt als een spiegel en reageert als een echo.

Wees leeg als je ergens aan begint.

Leegte werkt als een bezem om de chaos in je geest weg te vegen om zodoende nieuwe spirituele energie op te doen.

Tao maakt de dingen tot wat ze zijn maar is zelf geen ding.

Terwijl Tao zelf vormloos is, is het de oorsprong van alle vormen.
Oefening: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Terug naar "Tai Chi" startpagina