Stenen figuurtjes * Figurines * Statuetta di pietra* Deze figuurtjes zijn gemaakt van stenen, gevonden in de natuur. Voordat men aan het werk kan gaan dienen de stenen gereinigd en ontvet te worden. Ook moeten de stenen goed droog zijn.
* Zoek de goede stenen of keien bij mekaar. Platte stenen voor de voeten enz...
* Dan worden ze aan elkaar bevestigd door 2 componenten lijm. Deze lijm moet enkele dagen drogen en uitharden.
* Voor het schilderen heb ik plakaatverf gebruikt. Deze is in vele kleuren te krijgen.
* Zorg voor goede kwastjes.
* Andere benodigheden zijn: doekjes of huishoudrol, bakje met water.
* Als de verf droog is kan men de figuurtjes evt. ook nog met een vernislaag aflakken. Dit geeft een glans aan het geheel en beschermt de figuurtjes ook bij het afstoffen.

* These figures are made of stone. You can find them in nature. Before you start you have to clean the stones. Make sure they are completely dry.
* Please take stones that match together. For example, flat stones for the feet etc...
* You have to use two part epoxy adhesive. This glue has to dry several days.
* To paint the stones I have used posterpaint. There are many colours in the shops.
* Make sure you also have good brushes.
* Other materials: piece of cloth or kitchen roll, tray of water.
* When the paint is dry you can cover them with one layer of varnisch (transparency). The figures will have a satin shine/glow and it's easy when you clean the figures from dust.


* Queste statuette sono fatto di pietre. Trovato in natura. Prima, si deve lavorare le pietre. Le pietre deve essere secco buone.
* Cerca i ciottoli riunito. Per esempio, i ciottoli piatti per i piedi etc...
* Allora, deve assicurrare le pietre con adesivo di contatto. Questo adesivo deve asciugarsi alcuni giorni.
* Per tingere ho usato la pittura a guazzo. Ci sono molte colori nel negozio.
* Provvedere ai pennelli.
* Altre occorrente: panni piccoli o il rotolo di carta da cucina e una piatto con acqua.
* Quando la pittura é secco, si deve smaltare la statuetta con una patina di vernice trasparente. Lo protegge le stattuette da spolvera.
De hierboven vermelde tekst is met de beste bedoelingen opgeschreven vanuit mijn eigen ervaring en dient uitsluitend als aanvullende informatie. Derhalve kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. fouten die optreden en ontstaan tijdens of na het vervaardigen van een werkstuk.