Beton gieten * Concrete * Cemento

Rabarberbladeren gemaakt van beton.

Rhubarb leaves made by concrete. (English version below.)
Foglie di rabarbaro. Fatto di cemento. (Versione Italiano a basso.)1. Voorbereidend werk:
- Zorg voor een ruim vlak werkblad.
- Maak met wit zand een klein heuveltje ter grootte van het gekozen rabarberblad.
Leg hier omgekeerd een rabarberblad op, dus met de bladnerven naar u toe.
De onderkant van het blad ligt dus naar boven toe gekeerd.

2. Werkwijze voor het maken van beton:
- Neem 1 deel cement op 3 delen wit zand.
- Meng dit droog. Voeg dan al mengend water toe tot er een dikke substantie ontstaat.
- Maak het cement niet te vloeibaar! Voeg evt. wat meer zand en nog wat cement toe,
1 op 3 verhouding blijven hanteren!
- Wanneer het cement klaar is wordt dit op het rabarberblad gelegd.
Het blad behoudt zijn vorm door het onderliggende zand.
Het zakt dus niet in. Laat het nu enkele dagen drogen en uitharden.
Daarna het echte rabarberblad verwijderen.
Het kan gebeuren dat zo'n blad gaat rotten tijdens het drogingsproces door invloed van vocht en warmte.

Opmerking:
Niet gewapend beton kan stuk vriezen in de winter.
Zet daarom betonnen voorwerpen altijd in de schuur of beschut gedurende de winterperiode.

Variatie:
Mickey Mouse oren van beton.


English Version
1. Preparations:

- Make sure you have a large place to work.
- Take white sand and make a little hill as big as the rhubarb leave.
Place the rhubarb leave on top of it, turned around. you can see the backside of the veins.
The underside is in front of you.

2. How to make the concrete:
- Take 1 part of concrete and 3 parts of white sand.
- Mix this dry. Than add some water to it just enough to make sure you'll have a thick substance.
- Don't add too much water! If so, add more of white sand and concrete to it.
Don't forget the 1 to 3 relation.
- When the concrete is ready you have to place it on the backside of the rhubarb leave.
The shape of the leave remains because of the white sand under it.
It will not collaps. Now, let it dry and become harden for several days.
Then remove the real leave from the concrete.
It can happen that a leave is going to rot because of the influence of water and warmth.

Notice:
When the concrete is not strong enough it will break during wintertime.
Please remove concrete attributes from your garden and put them save in your barn or somewhere
inside or cover it.

Variation:
Mickey Mouse ears in concrete.

Versione Italiano
1. Preparazione:

- Ha un grande luogo di lavoro?
- Prende la sabbia, bianca. Fa una collina piccola, della grandezza di foglio (rabarbaro).
Mette il foglio sulla collina, girato. Vede il retro del foglio. Vede il retro delle nervature.

2. Come faccia il cemento?
- Prende 1 parte di cemento e 3 parte di sabbia bianca.
- Miscela secco. Aggiunge un po'di acqua fino ad una sostanza denso.
- Quando c'é troppo acqua, aggiunge più la sabbia e il cemento.Non dimentica la proporzione (1/3).
Quando il cemneto é finito, mettelo sul il retro del foglio.
La forma del foglio resta perché la sabbia puntella il foglio.
- Lascia asciugarsi per alcuni giorni. Alora, rimuove il vero foglio di rabarbaro.
Qualche volta, il foglio va marcire.

Commento:
Quando il cemento non é forte, il foglio di cemento doveva rompersi durante l'inverno.
Mette i oggetti, fatto di cemento nel rimessa.

Variazione:
L'orecchi di Mickey Mouse, faccia di cemento.De hierboven vermelde tekst is met de beste bedoelingen opgeschreven vanuit mijn eigen ervaring en dient uitsluitend als aanvullende informatie. Derhalve kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. fouten die optreden en ontstaan tijdens of na het vervaardigen van een werkstuk.